„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich

Jazyk/Sprachen/Język:

Kontakt:

Peter Pleško
chata.jasna@atlas.sk
+421905643988

Aktuálne: